Kunnskapsparken Origo jobber for kunnskapsbasert innovasjon i eksisterende og nytt næringsliv i nord.

KUNNSKAPSPARKEN ORIGO

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no

Våre samarbeidspartnere