Innovasjon skapes i samspill mellom næringsliv og forskning

Etablert næringsliv

Forskning og utvikling

Norges

forskningsråd

  •  

    Forskingsrådet skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forsking og aktører som finansierer forsking.

     

     

     

    Les mer om Norges forskningsråd HER

Regionale forskningsfond Nord-Norge

  •  

    Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.

     

     

     

     

    Les mer om regionale forskningsfond HER

SkatteFUNN

  •  

    SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradrags-ordning for forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv.

     

     

     

    Les mer om

    SkatteFUNN HER

Horisont 2020

  •  

    Horisont 2020 retter sin hovedinnsats på tre felter:

     

    :: Fremragende forskning

    :: Konkurransedyktig      næringsliv

    :: Forskning for å løse samfunns-utfordringene

     

    Les mer om Horisont

    2020 HER

Bedrifter kan gå inn i FoU-prosjekter på ulike områder:

 

:: Arbeidsprosesser

:: Organisasjons- og produktutvikling

:: Industridesign

:: Teknologiutvikling

:: Kompetanseutvikling

 

Vi kjenner programmene og aktørene som kan være aktuell for ditt prosjekt.

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no