KUNNSKAPSPARKEN ORIGO

Kunnskapsparken Origo jobber for kunnskapsbasert innovasjon i eksisterende og nytt næringsliv i nord.

Våre samarbeidspartnere

Fra idé til marked

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no