Lokale idéer med globale muligheter

Internasjonale prosjekt

Origo hjelper deg med internasjonal forretnings-utvikling og er tilknyttet nettverk din bedrift kan dra nytte av, fra idefase til markedsinngang.

Språk- og kulturkompetanse

Vi tilbyr kompetanse og erfaring med kvalitetssikring av engelskspråklige avtaler og kontrakter. Vi bistår med språk- og kulturkompetanse i forbindelse med møter og arrangement.

Etablert næringsliv

Internasjonalisering

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no

Internasjonale nettverk

Vi kobler deg til internasjonale nettverk og investormiljø.