Vårt formål

Kunnskapsparken Origo jobber for kunnskapsbasert innovasjon i eksisterende og nytt næringsliv i nord.

Hvordan jobber vi?

Vi fasilliterer eller bistår i innovasjons-prosjekter fra tidlig FoU-fase til kommersialisering.

 

Vi har et stort faglig nettverk som vi bruker aktivt når vi bistår bedrifter.

Kort historikk

Origo ble stiftet i 2001. Våre eiere er opptatt av vekst i næringslivet i Finnmark, slik at vi får bærekraftige bedrifter og levende lokalsamfunn.

Om oss

Kontakt oss for mer informasjon

post@kporigo.no