Logo

Kunnskapsparken Origo og Alta Næringsforening inviterer til frokostmøter

Kunnskapsparken Origo og Alta Næringsforening samarbeider om å arrangere månedlige frokostmøter i Kunnskapsparken. Hensikten er å legge tilrette for at aktører i næringslivet skal få presentere seg. Møtene skal også være en arena der bedriftsledere og andre i næringslivet kan møtes for å belyse og diskutere eventuelle problemstillinger og tidsaktuelle tema. Møtet er gratis og åpent for alle.

Tid: 08.30-09.30
Sted: Kunnskapsparken Alta

På næringsforeningas hjemmesider finner du oversikt over kommende frokostmøter:
Alta Næringsforening

Har du tips eller ønsker om frokosttema? Send gjerne en mail til post@kporigo.no.