Logo

Utvikling i Loppa

Kunnskapsparken Origo leder utviklingsprosjekter i Loppa. Det omfatter arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og prosjekter som skal bidra til å styrke næringsutviklingen i kystkommunen.

I perioden 2009-2012 ledet vi omstillingsprogrammet som hadde som formål å realisere flere lønnsomme arbeidsplasser i kommunen og utvikle Øksfjord til et konkurransedyktig handels- og servicesenter som kunne være med å bidra til å snu den negative befolkningsveksten i Loppa. Dette ble fulgt opp med prosjektet "Fra omstillingskommune til utviklingskommune" som gikk ut 2014. 

Les mer om utviklingsprogrammet på LOPPA KOMMUNES hjemmesider.